– 3 Codex Gigas

#3

Ďáblova bible

Ďáblova Bible

alias Codex Gigas a prastaré tajemství 7 smrtelných hříchů

Ďáblova bible, největší ručně psaná kniha světa, byla sepsána okolo roku 1200 v benediktínském klášteře v Podlažicích.
Podle legendy, se tam měl mnich odsouzený k zazdění zaživa, vykoupit sepsáním veškerých dosud známých vědomostí lidstva v jedné knize a to během jediné noci. A podařilo se mu to jen díky pomoci ďábla, který je v knize podivně vyobrazen na straně 84.
Kniha knih ale kromě Starého a Nového zákona, Kosmovy kroniky a monumentálních encyklopedií, možná ukrývala temné tajemství.

Bohužel již v dávnověku bylo 8 důležitých listů vyříznuto, nikdo přesně neví proč, co obsahovaly a pokusy o jejich znovu nalezení po staletí ztroskotávaly.
Avšak zcela nedávno se v podzemní kryptě pod pražskou Černou růží podařilo tyto tajemné listy znovu objevit!
Odhalte jejich obsah a pokud jim porozumíte, možná nahlédnete pod roušku tohoto temného tajemství!

Průměrný čas:  55:26        Nejlepší čas:  32:00

Cena za hru:   1590 Kč           Kapacita: 2-6 hráčů

Rezervovat